Disclaimer

 

Disclaimer voor www.jesners.nl
Eenmanszaak (Kamer van Koophandel: 62718916), hierna te noemen Huiberts Home Products, verleent u
hierbij toegang tot www.jesners.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Huiberts Home Products behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Huiberts Home Products spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Huiberts Home Products.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen
met Huiberts Home Products. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van
derden kan Huiberts Home Products nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Huiberts Home Products.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Huiberts Home Products, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen
van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.